GMINA OLSZTYN

Rejon 1
Biskupice (ul. Bukowa Chorońska, Jodłowa, Jurajska, Kościelna Krótka, Lawendowa, Olsztyńska, Polna Stawki, Szkolna Zrębska, Żarnecka) Biskupice Nowe(ul. Bukowa, Dębowa, Jodłowa, Słoneczna, Sosnowa, Stawki, Świerkowa, Zbożowa, Żarnecka) Krasawa, Zrębice Drugie (Kościelna, Piaskowa, Ks. Kuźminskiego, Orlich Gniazd, Żarnecka).

Rejon 2
Zrębice Pierwsze (ul. Cicha, Główna, Janowska, Jurajska, Krótka, Kuźmińskiego, Leśna, Łąkowa, Piaskowa, Polna, Rędzinowa, Strażacka Widokowa, Żarnecka) Bukowno Olsztyn, Odrzykoń (ul. Fiołkowa, Irysowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Narcyzowa, Paprociowa, Różana, Storczykowa, Akacjowa, Wrzosowa, Jarzębinowa)

Rejon 3
Turów (ul. Akacjowa, Długa, Energetyków, Nowa, Joachimowska, Olsztyńska, Polna, Południowa, Szkolna, Świerkowa, Topolowa), Olsztyn (ul. Żwirki i Wigury, Sienkiewicza, Kolejowa, Prostopadła,  Towarna, Koralowa, Maurycego, Asnyka, Norwida, Urwista, Leszczynowa, Prusa, Olchowa, Niedźwiedzia, Sokola, Dębowa, Bukowa, Kościelna, Lubomirskiego)

Rejon 4
Przymiłowice (Energetyków, Piastowska, Rycerska, Sokola, Zamkowa, Kamyk, Kasztanowa, Podgrabie, Mila) Skrajnica (ul. Gwiezdna, Jałowcowa, Kosmiczna, Księżycowa, Słoneczna, Szczytowa)

Rejon 5
Olsztyn (ul. 3 Maja, Sobieskiego, Zielona, Kuhna, Leśna, Mała, Piaskowa, Piłsudskiego, Św. Puszczy, Zachodnia, Zamkowa, Kopernika, Karłowatej Sosny, Karlińskiego, Botaniczna, Cicha, Napoleona, Szkolna, Combika, Kazimierza Wielkiego, Polna, Sosnowa, Jodłowa, Ogrodowa, Bloki PKP)

Rejon 6
Kusięta (ul. Kusięta, Poziomkowa, Pod Wilczą Górą – osiedle), Olsztyn (ul. Mstowska)

Grudzień 2017
Rejony 1 2 3 4 5 6
Popiół 1 4 5 6 7 8
Odpady zmieszane 11 12 13 14 15 18
Szkło, biodegradowalne 19 19 20 20 21 21
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe 22 22 27 27 28 28
Dni odbioru
Styczeń 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6
Popiół 2 3 4 5 8 9
Odpady zmieszane 10 11 12 15 16 17
Szkło, biodegradowalne 18 18 19 19 22 22
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
23 23 24 24 25 25
Dni odbioru
Luty 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6
Popiół 1 2 5 6 7 8
Odpady zmieszane 9 12 13 14 15 16
Szkło, biodegradowalne 19 19 20 20 21 21
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
22 22 23 23 26 26
Dni odbioru
Marzec 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6
Popiół 1 2 5 6 7 8
Odpady zmieszane 9 12 13 14 15 16
Szkło, biodegradowalne 19 19 20 20 21 21
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
22 22 23 23 26 26
Odpady wielkogabarytowe 27 27 28 28 29 29
Dni odbioru
Kwiecień 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6
Popiół 3 4 5 6 9 10
Odpady zmieszane 11 12 13 16 17 18
Szkło, biodegradowalne 19 19 20 20 23 23
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
24 24 25 25 26 26
Dni odbioru
Maj 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6
Bio 4 4 7 7 8 8
Popiół 9 9 10 10 11 11
Odpady zmieszane 14 15 16 17 18 21
Szkło, biodegradowalne 22 22 23 23 24 24
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
25 25 28 28 29 29
Dni odbioru
Czerwiec 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6
Bio 1 1 4 4 5 5
Popiół 6 6 7 7 8 8
Odpady zmieszane 11 12 13 14 15 18
Szkło, biodegradowalne 19 19 20 20 21 21
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
22 22 25 25 26 26
Dni odbioru
Lipiec 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6
Bio 2 2 3 3 4 4
Popiół 5 5 6 6 9 9
Odpady zmieszane 10 11 12 13 16 17
Szkło, biodegradowalne 18 18 19 19 20 20
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
23 23 24 24 25 25
Dni odbioru

Odpady należy wystawiać w tych dniach przed godziną 7:00

Gmina Olsztyn informuje, że w związku z Uchwałą nr XIV/138/2016 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie terminy dokonywania płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc, np. do 31 stycznia za styczeń, do 28 lutego za luty itd.

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 roku
z miejscowości trudnodostępnych
Miesiąc Dzień
Styczeń 27
Luty 24
Marzec 31
Kwiecień 28
Maj 26
Czerwiec 30
Lipiec 28