GMINA MOSKORZEW

Rejon 1
Moskorzew , Perzyny, Tarnowa Góra, Mękarzów, Przybyszów, Chebdzie, Dalekie, Dąbrówka

Rejon 2
Chlewice, Lubachowy, Chlewska Wola, Jadwigów, Damiany

Trudnodostępne
wg wykazu dostępnego w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

Styczeń 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 3 4
Selektywna 5 8
Szkło 9 9
Dni odbioru
Luty 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 2 5
Selektywna 6 7
Dni odbioru
Marzec 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 2 5
Selektywna 6 7
Dni odbioru
Kwiecień 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 4 5
Selektywna 6 9
Szkło 10 10
Dni odbioru
Maj 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 7 8
Selektywna 9 10
Dni odbioru
Czerwiec 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 4 5
Selektywna 6 7
Odpady wielkogabarytowe 28 29
Dni odbioru
Lipiec 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 3 4
Selektywna 5 6
Szkło 9 9
Dni odbioru
Sierpień 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 2 3
Selektywna 6 7
Dni odbioru
Wrzesień 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 4 5
Selektywna 6 7
Dni odbioru
Październik 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 2 3
Selektywna 4 5
Szkło 8 8
Dni odbioru
Listopad 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 5 6
Selektywna 7 8
Dni odbioru
Grudzień 2018
Rejony 1 2
Odpady zmieszane 4 5
Selektywna 6 7
Dni odbioru
Odbiór odpadów komunalnych w 2018 roku
z miejscowości trudnodostępnych
Miesiąc Dzień
Styczeń 13
Luty 10
Marzec 10
Kwiecień 14
Maj 12
Czerwiec 9
Lipiec 14
Sierpień 11
Wrzesień 8
Październik 14
Listopad 10
Grudzień 8