O firmie

Firma P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa jest przedsiębiorstwem prywatnym, rodzinnym. Działa na rynku od 01.03.2009 roku w branży budowlanej – drogowej. Specjalizuje się w wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz robotach ziemnych.

 Z dniem  30.11.2011 r. poszerzyła swoją dotychczasową działalność o zakres prac związanych ze zbieraniem, transportem  oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wyżej wymienione usługi świadczy zarówno osobom prywatnym jak i przedsiębiorstwom.
W miejscowości Wola Wiśniowa  zlokalizowana jest  baza firmy, na której znajduje się nasze zaplecze techniczne w postaci specjalistycznych pojazdów, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia wysokiej jakości usług. Prowadzimy również skup surowców wtórnych oraz sortownię odpadów zbieranych selektywnie. Staramy się zagospodarować odpady w taki sposób, aby jak największa ich część mogła trafić do recyklingu.
Oferujemy pełną gamę usług komunalnych, tj. odbiór odpadów komunalnych oraz ponadgabarytowych, odbiór elektroodpadów , odpadów przemysłowych wywóz gruzu, wynajem kontenerów na odpady remontowo- budowlane, wypożyczenie zsypów na gruz, , sprzedaż pojemników, kontenerów, worków. Ponadto dużym atutem naszego przedsiębiorstwa  jest ekologiczne podejście do zagospodarowania odpadów  komunalnych. Zespół pracowników składa się z wykwalifikowanych i stale podnoszących swoje umiejętności kadry pracowniczej. Młoda kadra ukierunkowana jest na nowoczesne podejście do klienta.
Na podstawie analizy potrzeb, profilu prowadzonej działalności, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz w oparciu o fachową wiedzę naszych pracowników, tworzymy ofertę szytą na miarę potrzeb klienta.