GMINA KŁOMNICE

Rejon 1
Chorzenice, Nieznanice

Rejon 2
Garnek, Kuźnica

Rejon 3
Pacierzów, Karczewice

Rejon 4

Konary, Lipicze, Jamrozowizna

Rejon 5
Zawada, Śliwaków, Zberezka

Rejon 6
Zdrowa, Jonaszów, Kłomnice: Księża Jonaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa

Rejon 7
Kłomnice ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, Pustowie Kłomnickie

Styczeń 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6 7
Odpady zmieszane 19 22 23 24 25 26 29
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
19 22 23 24 25 26 29
Szkło 19 22 23 24 25 26 29
Popiół 22 19 24 23 29 25 26
Bio 19 22 23 24 25 26 29
Dni odbioru
Luty 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6 7
Odpady zmieszane 20 21 22 23 26 27 28
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
20 21 22 23 26 27 28
Popiół 21 20 23 22 27 28 26
Bio 20 21 22 23 26 27 28
Dni odbioru
Marzec 2018
Rejony 1 2 3 4 5 6 7
Odpady zmieszane 20 21 22 23 26 27 28
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
20 21 22 23 26 27 28
Szkło 20 21 22 23 26 27 28
Popiół 29 29 29 29 30 30 30
Bio 20 21 22 23 26 27 28
Dni odbioru
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję do godziny 7:00 rano lub poprzedniego dnia. Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.

Urząd gminy Kłomnice informuje mieszkańców gminy, iż do 31 marca 2018 roku usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wykonywać będzie konsorcjum

„ZOM STRACH Sp. z o. o., ul. Gminna 75, 42-200 Częstochowa oraz Zakład Oczyszczania Miasta Zbiegniew Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska, tel. 34/366 89 84″

Przypominamy mieszkańcom gminy, iż termina płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r. mija 15 marca 2018 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysa, w Kasie Urzędu Gminy Kłomnice, w banku lub przelewem na konto bankowe gminy
nr 49 8264 0002 2000 0000 0039 0148, w tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości oraz okres jakiego wpłata dotyczy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na kolejny okres 2018 r. zostanie dostarczony mieszkańcom gminy w czasie odbioru odpadów komunalnych w marcu 2018 r.