GMINA MSTÓW

Rejon 1
Mstów: ulice Częstochowska, Kilińskiego, Krótka, Partyzantów, Słowackiego, Chopina, Norwida, pl. Mickiewicza, Sportowa, Wolności, 16 Stycznia, Kościelna, Ogrodowa

Rejon 2
Kłobukowice, Krasice, Łuszczyn, Jaźwiny

Rejon 3
Mokrzesz, Kuśmierki, Pniaki Mokrzeskie, Kobyłczyce

Rejon 4
Siedlec, Gąszczyk, Mstów: ul. Jurajska, Parkowa, Nowa, 35-lecia PRL, Kościuszki, Leśna, Nadrzeczna, Jaskrów ul. Starowiejska, Srocko

Grudzień 2017
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 7 8 8 11
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe 12 12 13 13
Szkło 12 12 13 13
Popiół 29 29 29 29
Bio 12 12 13 13
Dni odbioru
Styczeń 2018
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 10 11 12 15
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
15 16 16 17
Popiół 17 18 18 18
Bio 15 16 16 17
Dni odbioru
Luty 2018
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 8 9 12 13
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
14 14 15 15
Szkło 14 14 15 15
Popiół 16 16 19 19
Bio 14 14 15 15
Dni odbioru
Marzec 2018
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 8 9 12 13
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
14 14 15 15
Popiół 16 16 19 19
Bio 14 14 15 15
Dni odbioru
Kwiecień 2018
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 11 12 13 16
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
17 18 19 20
Szkło 17 18 19 20
Popiół 23 23 24 24
Bio 17 18 19 20
Dni odbioru
Maj 2018
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 11 14 15 16
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
17 17 18 18
Popiół 17 17 18 18
Bio 4, 17 4, 17 7, 18 7, 18
Odpady wielkogabarytowe 21 21 22 22
Dni odbioru
Czerwiec 2018
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 8 11 12 13
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
14 14 15 15
Szkło 14 14 15 15
Bio 1, 14 1, 14 4, 15 4, 15
Dni odbioru
Lipiec 2018
Rejony 1 2 3 4
Odpady zmieszane 19 19 20 20
Plastik, papier, metal,
wielomateriałowe
17 17 18 18
Bio 2, 17 2, 17 3, 18 3, 18
Dni odbioru
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia.
Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Mstów 75 8256 0007 2001 0000 0039 0001

z dopiskiem opłata za śmieciWpłata w kasie Banku Spółdzielczego w Mstowie jest zwolniona od opłaty bankowej.

Miejsca trudnodostępne
Styczeń 19
Luty 20
Marzec 20
Kwiecień 25
Maj 23
Czerwiec 18
Lipiec 20

Informacja dla mieszkańców Gminy Mstów dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Odpady odbierane będą zgodnie z dostarczonym mieszkańcom harmonogramem.
1. Przy zadeklarowaniu segregacji odpadów właściciel oprócz pojemnika otrzyma worek do segregacji łącznie papieru, opakowań wielomateriałowych, metali, tworzywa sztucznego i worek do szkła oraz worek do odpadów biodegradowalnych. Wykaz odpadów, które można, a których nie wolno wrzucać do worków przedstawia niżej zamieszczona tabela:
WOLNO WRZUCAĆ
do worków przeznaczonych do segregacji
Łącznie do worka NIE WOLNO WRZUCAĆ
do worków przeznaczonych do segregacji
 • białe i kolorowe butelki
 • słoiki szklane po żywności i napojach
 • szklane opakowania po kosmetykach
worek zielony
z napisem SZKŁO
(szkło i opakowania szklane)
 • szkła stołowego (ceramiki, porcelany, fajansu)
 • szkła okiennego zbrojonego
 • żarówek, reflektorów
 • szkła żaroodpornego
 • żarówek, świetlówek
 • szyb samochodowych
 • ekranów telewizyjnych
 • gazety, ulotki, czasopisma
 • papier szkolny i biurowy
 • torebki papierowe
 • zeszyty, pudełka tekturowe i kartonowe
 • książki
 • butelki po napojach typu PET
 • butelki po płynach do mycia, kosmetykach
 • torebki, reklamówki, worki foliowe, folie
 • kanistry plastikowe
 • puste opakowania po żywności, jogurtach itp.
 • kartony po mleku i napojach (typu TETRA PAK)
 • puszki po napojach, sokach
 • puszki z blachy stalowej (konserwy)
 • metalowe kapsle, zakrętki
worek żółty
z napisem
PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE
(papier, makulatura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal)
 • tapet, kalki technicznej
 • worków po nawozach, ceramice, materiałach budowlanych
 • pieluch, podpasek
 • styropianu
 • strzykawek
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • butelek i pojemników nieopróżnionych
 • skoszona trawa, siano
 • pędy roślin, liście
 • rozdrobnione gałęzie drzew, krzewów
 • trociny, korę drzew
 • darń bez ziemi
 • zgniłe warzywa, owoce
 • kuchenne odpady organiczne
 • kwiaty

BIOODPADY MOŻNA ZAGOSPODAROWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

worek brązowy
z napisem
BIOODPADY
(bioodpady, skoszona trawa, liście)
 • odpadów które zawierają mięso, kości, ości
 • odchodów zwierzęcych
 • popiołu z węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • płyt MDF
 • tylko popioły z palenisk domowych
pojemnik z napisem
POPIÓŁ
 • odpady pozostałe po segregacji, które nie mogły zostać umieszczone w poszczególnych grupach selektywnych np. odpady, które zawierają mięso, kości, ości, pampersy, podpaski itp.
pojemnik z napisem
ODPADY ZMIESZANE
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:
stoły, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą
wszelkiego rodzaju materiały budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci, kartony z odpadami domowymi.
OPAKOWANIA WRZUCAJ BEZ ZAWARTOŚCI. Butelki słoiki wrzucaj bez nakrętek i korków.

2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jaskrowie – Oczyszczalnia ścieków

czynny

wtorki, soboty w godz. 7:00-11:00.

Tam można przekazać (we własnym zakresie) bezpłatnie pozostałe odpady z gospodarstw domowych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony od samochodów osobowych, inne odpady niebezpieczne, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone pielęgnacji ogrodów, odpady wielkogabarytowe.

Odpady będą przyjęte na PSZOK po okazaniu dokumentupotwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy (np. dowód osobisty, potwierdzenie dokonywania opłat za odpadyitp.)

Opłatę należy uiszczać raz na kwartał, w terminie do 15 dnia trzeciego miesiąca kwartału, w którym powstało zobowiązanie. Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie do 15 dnia tego miesiąca, przy czym okresem rozliczeniowym są okresy podane poniżej.

Opłaty uiszczane będą: za I kwartał do 15 marca danego roku, za II kwartał do 15 czerwca danego roku, za III kwartał do 15 września danego roku, za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Nr 75 8256 0007 2001 0000 0039 0001 – z dopiskiem Opłata za śmieci.

Wpłata w kasie Banku Spółdzielczym w Mstowie jest zwolniona od opłaty bankowej.