usługi

  • wywóz odpadów komunalnych oraz ponadgabarytowych
  • wywóz gruzu
  • wynajem kontenerów na odpady remontowo- budowlane
  • wypożyczanie zsypów na gruz
  • skup surowców wtórnych
  • odbiór odpadów przemysłowych ( folia, karton )